Komt mijn kind in aanmerking voor een bijdrage van Voetbal helpt?
Uw zoon/dochter wil graag deelnemen aan een voetbalbalevenement van ProCamp of Clubvoetbaldagen, maar u heeft er de financiële middelen niet voor. Stichting Voetbal Helpt kan u helpen!

Welke bijdrage kan ik krijgen?
U krijgt een bijdrage tot maximaal 75% van het inschrijfgeld voor de voetbaldagen of voetbalkamp. U betaalt dus altijd een eigen bijdrage van 25%.

Hoe aanvragen?
U kunt een aanvraag doen door het contactformulier in te vullen. Om voor alle aanvragen een juiste bijdrage toe te kennen hanteren we de volgende criteria:

 1. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website van de Stichting Voetbal Helpt.
 2. Om in aanmerking voor een vergoeding te komen moet worden voldaan aan minimaal één van onderstaande criteria:
  • Maakt gebruik van wettelijke schuldhulpverlening.
  • Heeft een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsuitkering.
 1. Zowel ouders als overige betrokkenen (sportclub, gemeente, leraar, jeugdhulpverlener etc.) kunnen een aanvraag doen.
 2. Als ouders een aanvraag doen vragen we minimaal 2 referenties waar getoetst kan worden of aan de criteria van punt 2 wordt voldaan.
 3. Indien de aanvraag niet door de ouder/verzorgers wordt gedaan dient de aanvraag te worden ondersteund door het geven van globale financiële informatie over de situatie van de ouders.
 4. Het kind mag niet jonger zijn dan 6 jaar en niet ouder dan 15 jaar.
 5. Het is mogelijk om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag te doen.
 6. Stichting Voetbal Helpt keert geen geld uit aan de ouders. Dit gaat rechtstreeks naar de organisatie van het voetbalkamp.
 7. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor deelname aan Clubvoetbaldagen of ProCamp.

Zodra de aanvraag door Stichting Voetbal Helpt is ontvangen streven we naar een behandeling + uitslag binnen 3 weken.

Aanmeldformulier

[]
1 Step 1
Ik ben ouder/verzorger
Indien Nee, Omschrijf hier uw relatie met het kind

Gegevens aanvrager

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer

Gegevens Kind

Geslacht
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
date_range

Mijn aanvraag is voor:

Organisatie
Locatie
Gewenste datum
Noem hier het maximale bedrag dat u zelf kunt bijdragen

Financiële Gegevens

Inkomen ouders/verzorgers
Toelichting/motivatie
0 /
Overige regelingen
0 /

Mijn referenties zijn:

Naam Referentie 1
Rol/Functie Referentie 1
Telefoonnummer Referentie 1
Naam Referentie 2
Rol/Functie Referentie 2
Telefoonnummer Referentie 2
Voorwaarden
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
To Top