Hoe kunt u bijdragen?

Met uw steun aan Voetbal Helpt kunnen we kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen toch een bijzondere voetbalervaring geven. Ze leren, spelen, maken vrienden en ontwikkelen zich net zo als leeftijdsgenoten waarvan ouders wel de financiële middelen hebben.

 

Belangeloze inzet

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van onkosten. Door de belangeloze inzet van ons bestuur, ambassadeurs etc. komt uw bijdrage, behoudens onvermijdelijke onkosten, in haar geheel ten goede aan de activiteiten van onze stichting.

 

Schenken met belastingvoordeel (particulier)

Stichting Voetbal Helpt is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw standaard giften aan Voetbal Helpt, indien tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen, aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

 

Bijdragen als bedrijf

Voetbal Helpt is een kleine transparante Stichting en ontvangt geen subsidies. Voetbal Helpt is dus afhankelijk van bijdragen van particulieren, sponsoren en bedrijven. We maken graag met u een passend maatwerkplan om uw bedrijf of organisatie bij de Stichting te betrekken.

U maakt daarmee echt het verschil voor jeugdige voetballers waarvan de ouders weinig of geen financiële slagkracht hebben.

 

Neem voor een oriënterende kennismaking contact op via info@voetbalhelpt.nl of bel Alexander Nonnekes op 06-20655016

Balans, winst- en verliesrekening en toelichting 2018;
Deze wordt uiterlijk 1-7-2019 op de website gepubliceerd

To Top