Stichting Voetbal Helpt

Stichting Voetbal Helpt kinderen (van 6-15 jaar) die – door de financiële thuissituatie – niet aan voetbalactiviteiten in hun vakanties mee kunnen doen. Hierdoor kunnen zij, samen met hun vrienden/vriendinnetjes in de lange vakanties aan georganiseerde voetbalvakanties meedoen. Positief neveneffect is dat zij in de vakantieweken minder achter Playstation, tv etc. zitten, meer bewegen en zo minder overgewicht ontwikkelen.

Zich weer ergens op kunnen verheugen…
Door deze kinderen in staat te stellen ook mee te doen aan voetbaldagen kunnen zij zich ook verheugen op hun schoolvakantie. Een voetbalkamp is namelijk veel meer dan alleen voetballen.

Geeft kinderen het gevoel er weer bij te horen
Een voetbalkamp leert om samen te werken, zich aan afspraken te houden, door te zetten, te voelen dat oefenen je vaardigheden verbetert, nieuwe vrienden te krijgen, respect hebben voor elkaar en omgaan met verlies. Ook geeft het kinderen een gevoel dat ze ergens bij horen, komen ze thuis met verhalen en wordt het zelfvertrouwen vergroot.

Waarde voor de rest van hun leven
Deze waarden, het plezier hebben en de voor- en napret gun je elk kind. Helaas is bekend dat ±400.000 kinderen dit niet kunnen meemaken door de mindere financiële thuissituatie.

Door de stichting te steunen zorgt u ervoor dat we een aantal, van deze grote groep, toch deze waarden mee kunnen geven en hun leven daardoor mogelijk iets anders verloopt dan zonder deze ervaring.

To Top